Wat is er veranderd?

Per 1 januari 2015 is alle jeugdzorg naar de gemeenten gegaan. Doel is om de jeugdzorg dichterbij, eenvoudiger en effectiever te organiseren. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij), jeugdreclassering, jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugd-licht verstandelijk gehandicapten hulp. Feit is dat er minder geld voor jeugdzorg beschikbaar is dan voorheen.

Wat betekent dat voor de gemeente?

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen. Dat betekent dat de gemeente gaat over:
- welke zorg geboden wordt
- hoe iemand die zorg nodig heeft hier toegang toe krijgt
- hoe bepaald wordt wie van welke vorm van jeugdzorg gebruik mag maken.

Wat betekent dit voor jou?

Eén loket voor alle jeugdzorg: de gemeente.
Er komt één vast aanspreekpunt en één plan per gezin.
Meer collectieve voorzieningen, minder individuele voorzieningen, een groter beroep op eigen kracht en meer inzet van mensen in jouw eigen omgeving zoals familie, buren en vrienden.

Meer informatie over opvoeden en opgroeien:

- website www.opvoeden.nl (waardevolle tips voor ouders en kinderen).
- website www.jouwggd.nl (gezondheid voor jongeren)

Scroll naar boven