Mantelzorgers en vrijwilligers: onmisbaar!

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, waar nodig met hulp van anderen. Dat is de gedachte achter Samen Goed Voor Elkaar. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. We willen de mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Brummen dan ook zo goed mogelijk steunen. Zodat zij hun belangrijke taak op een goede en fijne manier kunnen volhouden.

Ben je mantelzorger?

Mantelzorgers staan er vaak niet bij stil dat ze mantelzorg geven. Je vindt het misschien heel vanzelfsprekend dat je iemand in je naaste omgeving helpt bij de dagelijkse activiteiten. Maar mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke hulp. Dankzij jouw zorg en begeleiding kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Mantelzorg is meestal langdurig en intensief, meer dan 3 maanden en 8 uur per week. Mantelzorg geeft voldoening, maar kan ook zwaar zijn en veel invloed hebben op je eigen leven. Daarom geven we je graag een steuntje in de rug.

Knooppunt Mantelzorg

Geheugensteunpunt

Ben je vrijwilliger? 

Vrijwilligerswerk doe je omdat jij het wilt. Je krijgt er niet voor betaald, maar je doet er belangrijk werk mee voor de maatschappij. Je zet je bijvoorbeeld in voor een club of vereniging. Vrijwilligerswerk is er op allerlei gebieden, van sport en cultuur tot de zorg om een ander. In de gemeente Brummen zijn verschillende voorzieningen om vrijwilligerswerk te stimuleren en om vrijwilligers te ondersteunen.

Vrijwilligerspunt

Vrijwilligersverzekering

Buurtkanaal

Scroll naar boven