Cultuuronderwijs in de klas... reden voor een feest!

11 juli 2019

Aandachtig gehoor voor burgemeester Van Hedel van de leerlingen van de Oecumenische Basisschool.

Vanmiddag verzorgden leerlingen van groep 7 van de Oecumenische Basisschool een muzikale act voor burgemeester Van Hedel en andere belangrijke personen. De kinderen waren uitgenodigd om de ondertekening van afspraken over cultuuronderwijs op alle scholen in onze gemeente muzikaal te ondersteunen. Deze klas is namelijk als beste schoolklas uit de provincie Gelderland uitverkoren en geselecteerd om aan het eind van dit jaar mee te doen en op te treden voor koningin Maxima. Dit als onderdeel van het project “Meer Muziek in de Klas”.

In de raadszaal werd vanmiddag een zogenoemd convenant ondertekend. Dat betekent dat allerlei organisaties met elkaar afspraken vastleggen. Dit met het doel om cultuuronderwijs een stevige plek op de basisscholen in de gemeente Brummen te geven. Namens de gemeente Brummen ondertekende burgemeester Alex van Hedel het convenant. Ook alle schoolbesturen in onze gemeente en Stichting Welzijn Brummen zetten hun handtekening onder dit document.

Bij de ondertekening van het convenant waren alle samenwerkingspartners aanwezig. Bibliotheek, schoolbesturen, Stichting Welzijn Brummen, muziekverenigingen, gemeentebestuur,  Culturele Stichting en ook de combinatiefunctionarissen Cultuur. Burgemeester Van Hedel liet weten dat de gemeente Brummen met de gemaakte afspraken aansluit bij het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Zowel provincie als rijk subsidiëren dit programma dat loopt van 2017 tot en met 2020. “Alle basisscholen in onze gemeente doen mee. Ze maken hiermee kenbaar dat ze de ambitie hebben om cultuureducatie op hun school een vaste plek te geven,” aldus burgemeester Van Hedel. “En bijzonder is dat zoveel verschillende organisaties en verenigingen hieraan meewerken om dit ook daadwerkelijk in de komende jaren tot een succes te maken”. Het convenant is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep, waaraan namens de gemeente (inmiddels oud-) wethouder Margriet Wartena een belangrijke bijdrage heeft geleverd. 

Cultuur in de praktijk

Niet alleen werd er donderdagmiddag in de raadszaal gesproken en werden afspraken ondertekend, ook werd er ‘cultuur in de praktijk’ gebracht. De leerlingen van groep 7 van de Oecumenisch Basisschool brachten een muzikale act ten gehore en dorpsdichter EVA droeg een speciaal voor dit onderwerp geschreven gedicht voor. Dit gedicht is te lezen op de website www.brummencultuur.nl. Ook reikte burgemeester Van Hedel een nieuwe uitgave van de cultuurfolder uit. Deze folder brengt in woord én beeld het rijke culturele leven in onze gemeente tot uiting aan. Deze eerste exemplaren van deze actuele folder werd overhandigd aan Marie-Thérèse Snelders (voorzitter van de Culturele Stichting) en Edith Gloerich (namens de combinatiefunctionarissen Cultuur). 


Scroll naar boven