Heb jij jouw jeugdige held al genomineerd?

28 juli 2020

Uitreiking van de bikkel aan een jongeren in het verleden (door toenmalig wethouder Pierik).

Door het coronavirus is de aanmeldtermijn voor de Brummense Bikkel verlengd. Iedereen kan zijn of haar favoriete Brummense Bikkel-kandidaat tot en met 30 augustus 2020 doorgeven. Kinderen en/of jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving of hun medemens kun je aanmelden. Juist in de corona-tijd hebben veel jeugdige inwoners in de gemeente Brummen hun talenten laten zien en hun beste beentje voorgezet. Laat weten dat je dat waardeert en nomineer hen! 

Waarom?

Met de Brummens Bikkel waardeert de gemeente Brummen kinderen en jongeren. We belonen ze voor het doen van een goede daad. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in reiken we  de jeugdlintjes uit. Dat gebeurt in de periode van de ‘lintjesregen' voor volwassenen. We hopen dat de jeugdlintjes voor kinderen en jongeren een stimulans zijn, om zich actief in te (blijven) zetten voor maatschappij en hun medemens. 

Geef je nominatie door!

Jouw hulp hebben we nodig om nominaties te kunnen ontvangen. Iedereen kan zijn of haar  favoriete kandidaat doorgeven tot uiterlijk 30 augustus . Een jury, onder leiding van wethouder Timmer, beoordeelt de nominaties. Er zijn twee categorieën, te weten jeugd van 4 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar.

Dus: ken je iemand tussen 4 en 18 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de Brummense samenleving of iemand in zijn/haar omgeving? Meld hem of haar aan! Jouw nominatie is al een blijk van waardering en kan extra beloond worden met het jeugdlintje.

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail: bikkel@welzijnbrummen.nl  of stuur een brief naar: Nominatie Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC Brummen. Vermeld duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer. Laat ook duidelijk weten waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen. Je kunt ook het nominatieformulier downloaden van onze website: https://www.welzijnbrummen.com/brummense-bikkel

Wij hopen nog meer nominaties te mogen ontvangen. Alvast dank hiervoor. Heb je vragen? Neem dan contact op met Hennita Benjamins van SWB. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0575 – 561988 of stuur een e-mail naar: h.benjamins@welzijnbrummen.nl.


Scroll naar boven