Inburgering: taal én praktijkgericht leren

1 september 2020

Enthousiaste deelnemers en hun familie tijdens de aftrap gisteren in Plein Vijf in Brummen.

Vandaag zijn 7 deelnemers in onze gemeente gestart met hun inburgering. De manier waarop is uniek te noemen. Zij gaan 4 dagen aan de slag om de Nederlandse taal te leren. Afgewisseld met praktijk gericht leren. Met als doel om deel te kunnen nemen aan de Brummense samenleving. De cursus en trainingen worden gegeven door Interbeek Support.

Zoektocht van statushouder

Daar sta je dan. In je nieuwe “thuis”. Je spreekt de taal niet en weet niet hoe het allemaal werkt. Statushouders worden hierin begeleid door Stichting Welzijn Brummen. Naast de asielprocedure, de huisvesting, het wennen en alle organisatorische zaken, komt het leren van de taal. Soms zijn deze mensen in het geboorteland niet eens naar school geweest. Nu zijn statushouders zelf nog verantwoordelijk om een school te vinden. Om de taal te leren, de inburgering af te ronden en mee te doen in de gemeenschap. Dit is veelal een school buiten de regio waar zij enkele dagdelen in de week naar toe moeten reizen. Het blijkt lastig om dit te combineren met werk of andere activiteiten in de lokale gemeenschap.

Pilot met oog op nieuwe wetgeving

Wat is er nodig om de statushouder mee te laten doen in de Brummense samenleving? Deze vraag vloeit voort uit de pilot duale trajecten. Deze pilot is in samenwerking met de gemeente Lochem in gang gezet. Dit als onderdeel van de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. Deze wet gaat in op 1 juli volgend jaar. Gemeenten hebben vanaf dan de regie over de inburgering en het meedoen in de gemeenschap. Met behulp van de pilot wordt er alvast ervaring opgedaan met deze nieuwe taken. Het oppakken van de regie in de beginfase van de inburgering in afstemming met betrokken partijen.

Echt meedoen in onze samenleving

Het doel is dat ook deze inwoners zichzelf kunnen redden en hun weg weten te vinden. Juist door nu in te zetten op kleinere groepen, lokaal en in samenwerking met de partners gaan we kijken wat dit betekent. Zowel voor de statushouder als voor de gemeente. Zien we een verbetering in taalniveau? Is de stap naar werk te maken? Kunnen we lokale bedrijven en organisaties beter aan laten haken? De gemeente Brummen werkt hierin samen met WerkFit Brummen, Stichting Welzijn Brummen, Team voor Elkaar, het Taalhuis en Interbeek Support. We gaan kijken hoe deze vorm van begeleiding ervaren wordt door de statushouders en andere betrokkenen. Ook kijken we naar het behalen van de doelen. Zien we een verbetering in taalniveau? Lukt het om de stap naar werk of een andere activiteit te maken?

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig geworden of denk je wat voor deze inwoner te kunnen betekenen? Dan horen wij dat graag. Je kunt hiervoor contact opnemen met projectleider Majella Schreurs. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0573 - 28 93 49. Of mail naar m.schreurs@lochem.nl. Dan kun je vast een keer een kijkje komen nemen en kennis komen maken. 


Scroll naar boven