Naar school met leerlingenvervoer

5 augustus 2019

Heb jij voor het nieuwe schooljaar een besluit voor leerlingenvervoer ontvangen van de gemeente? Dan hebje via de post een brief ontvangen van PlusOV. Daarin staat meer informatie van PlusOV over de start van het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar.

Heb je geen brief ontvangen van PlusOV, maar wel een besluit van de gemeente? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met Jalu Wardhono of Milo Kok van Team voor Elkaar. Zij kunnen dan kijken of er iets mis is gegaan met het regelen van de aanvraag richting PlusOV.

Aanpassingen in de situatie van jouw kind

In de media en ook per brief heeft de gemeente ouders meerdere keren laten weten dat zij aanvragen en wijzigingen op het leerlingenvervoer uiterlijk 15 juni moesten doorgeven. De reden is dat PlusOV een verwerkingstijd nodig heeft. Heb je onverwacht nu nog aanpassingen vanaf 3 juli tot vier weken na de start van het schooljaar? Dan kun je die aanpassingen natuurlijk laten weten aan de gemeente. Na goedkeuring gaat de aanpassing pas in vanaf de vierde week na de start van het nieuwe schooljaar. Houd hier rekening mee.

Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: een te late aanmelding voor het vervoer van jouw kind in schooljaar 2019-2020, een verandering van school, aangepaste ophaal- en brengtijden of een adreswijziging. 

Te laat aangevraagd of aanpassingen doorgegeven

Heb je zelf te laat een aanvraag ingeleverd of te laat aanpassingen aan de gemeente doorgegeven? Dan ben je de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar zelf verantwoordelijk voor het naar school brengen van jouw kind. Je krijgt hiervoor dan ook geen vergoeding. Ligt de oorzaak van verkeerd vervoer bij de gemeente? Dan gaat  de gemeente met jou in overleg hoe we dit in de eerste 3 weken van het schooljaar op te lossen.

Meer informatie

Op de website www.brummen.nl/leerlingenvervoer lees je meer. Bijvoorbeeld over het aanvragen van leerlingenvervoer, verhuizing van jouw kind of andere aanpassingen. Je kunt ook bellen met Jalu Wardhono of Milo Kok. Zij zijn op werkdagen iedere ochtend bereikbaar via telefoonnummer 0575-568 568.

Meer informatie over PlusOV en leerlingenvervoer vind je op www.plusov.nl. Je kunt ook bellen met met PlusOV 088-758 76 55 (dagelijks van 6.30-22.00 uur).


Scroll naar boven