Onze Droom presenteert jaarverslag 2019

19 mei 2020

Stichting Onze DROOM heeft haar jaarverslag 2019 gemaakt. Een jaar dat gekenmerkt wordt door vele activiteiten verspreid over diverse locaties: ontmoeting, creatieve middagen, lunches en Repair Café Brummen in het HOB-gebouw, Meidoornlaan 18b. Kledinguitgifte, met dank aan de familie Teunissen in het voormalige Rabobankgebouw aan het Marktplein en kledingopslag in de schuur van de voormalige Bouwvereniging Brummen. Bij een aantal deelnemers liggen ook nog spullen in de schuur.

Eind december 2019 is Onze DROOM verhuisd naar Meidoornlaan 18a.

In 2019 namen kwamen er per week 20 unieke bezoekers naar de ontmoetingsbijeenkomsten, waar velen creatief aan de slag gaan en er veel onderlinge steun wordt gegeven in de gesprekken. Wekelijks wordt er samen geluncht en is er een middagprogramma (bloemschikken, schilderen of muziek). Het Repair Café op de 4e donderdagochtend van de maand voorziet in een grote behoefte. In 2019 zijn er 69 reparaties verricht en hebben veel kledingstukken en beddengoed een 2e kans gekregen.

Onze DROOM organiseerde in 2019 een armoedeconferentie, een bloemschikochtend met lunch  voor mantelzorgers, een boekpresentatie en gaf leerlingen van het Rhedens College de gelegenheid om stage-ervaring op te doen. De leerlingen van groep 6 en 7 van de P@rkschool hebben leren breien en haken door bezoekers van Onze DROOM. Onze DROOM steunt vele goede doelen, onder andere door doppen en afgedankte telefoons in te zamelen.

De meeste bezoekers van Onze DROOM zijn kwetsbare mensen (met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen, schulden, enzovoort). Zij ervaren veel saamhorigheid en onderlinge steun en het bestuur helpt hen zo nodig op weg in hulpverleningsland. Stichting Onze DROOM werkt bijvoorbeeld samen met de gemeente, SWB, Maakplaats The Villa, de diaconie van de PKN, het Rhedens College en anderen en wordt ondersteund door Spectrum Partner met Elan vanuit de Leefbaarheid van de Provincie Gelderland.

Voor het volledige jaarverslag zie: www.stichtingonzedroom.nl.


Scroll naar boven