WerkFit Brummen: officieel uit de startblokken

8 januari 2019

Tijdens de opening werden er ook diverse rondleidingen door het gebouw verzorgd.

Gistermiddag was een groot aantal medewerkers en bestuurders van de gemeente aanwezig bij de officiële start van WerkFit Brummen op de Kollergang 14 in Eerbeek. WerkFit Brummen is een nieuwe en inspirerende plek waar mensen die tijdelijk niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen (weer) werkfit worden gemaakt. Het doel is dat deze mensen (zodra ze weer werkfit zijn), bij reguliere werkgevers gaan werken en zo min mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Ook zijn er bij WerkFit Brummen beschutte werkplekken voor mensen met een Wsw-indicatie die (tijdelijk) niet bij reguliere werkgevers kunnen werken.

Namens de gebruikers van het pand mocht Anneloes wethouder Jolanda Pierik helpen bij het onthullen van een bannier met het logo van WerkFit Brummen. Dit gold ook voor Rob Houthooft, directeur van Larcom. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het werkfit maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van werk en leren. Het is een samenwerkingspartner van de gemeente om WerkFit Brummen tot een succes te maken. 

Namens de gemeente prees verantwoordelijk wethouder Jolanda Pierik de inzet van velen die ervoor hebben gezorgd dat de gemeente per 1 januari klaar is voor deze belangrijke taak. De eerste ervaringen in het pand zijn positief. Pierik: “Het doet mij goed om te constateren dat de betrokken medewerkers erg tevreden zijn dat ze nu in hun eigen gemeente binnen WerkFit Brummen aan de slag kunnen.”

De gemeente wil dat meer inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet (deels) in eigen komen kunnen voorzien. “We streven ernaar dat minder dan 200 inwoners gebruik hoeven te maken van deze vangnetvoorziening. Dat zijn nu gemiddeld nog 350 inwoners. Jaarlijks komen er ongeveer 100 nieuwe uitkeringen bij. Met WerkFit Brummen doen we er alles aan om deze inwoners zo goed mogelijk te helpen talenten te benutten en daarmee (gedeeltelijk) zelf in hun inkomen te voorzien," aldus de wethouder. Een andere belangrijke reden voor WerkFit Brummen is dat de gemeente de zorg voor haar inwoners lokaal en dicht bij de inwoners organiseert. Dit volgens het principe van 1 gezin/1 plan/1 regisseur. Pierik hierover:  "Mensen hoeven minder vaak hun verhaal opnieuw te vertellen en de persoon of gezin krijgt beter op elkaar afgestemde zorg vanuit ons Team voor Elkaar." 

In februari wordt speciaal voor relaties en werkgevers nog een bijeenkomst georganiseerd om kennis te komen maken met WerkFit Brummen.


Scroll naar boven