Oud worden in je vertrouwde buurt

Oud worden in je eigen, vertrouwde wijk. Dat wil bijna iedereen. Daarom zet de gemeente Brummen in op woningen waar ouderen lang zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld met eenvoudige aanpassingen of andere oplossingen. We kijken ook naar de inrichting van de openbare ruimte en het aanbod van voorzieningen en diensten. En we willen dat ouderen en eventuele mantelzorgers dicht bij elkaar kunnen wonen. Deze doelen staan ook in de woonvisie van de gemeente Brummen.

Aanpassingen in huis

Levensloopbestendige woningen bouwen of bestaande woningen aanpassen kost tijd. De gemeente praat hierover met woningcorporaties en ontwikkelaars. Daarnaast ondersteunen we bewoners die hun eigen huis aan willen passen. Bijvoorbeeld door soepel om te gaan met vergunningen hiervoor. En door te kijken naar manieren om aanpassingen gunstig te financieren. Vaak kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken. Denk aan een zitje of een beugel in de douche of een verhoogd toilet. Neem voor meer informatie gerust contact op met Team Voor Elkaar! 

Mantelzorg

Heel belangrijk is de rol van mantelzorgers. Want mede dankzij hun hulp kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. We ondersteunen mantelzorgers dan ook van harte! 

Kan iemand echt niet meer thuis wonen? Samen met onder andere zorginstellingen, verhuurders en de regio zorgen we dat er voldoende passende plekken in de omgeving zijn.

VeiligThuis

Prettig wonen is ook veilig wonen. Het Team Voor Elkaar werkt samen met de organisatie VeiligThuis Noord- en Oost Gelderland om huiselijke geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Hiervoor zijn werkafspraken gemaakt.

Scroll naar boven